Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
दहशतवाद दहश...

दहशतवाद दहशतवाद माणुसकीच्या विरुद्ध आहे निरपराध लोकांना मारणे चूक आहे दहशतवाद संपविलाच पाहिजे तरच माणुसकीचे विश्व सुखाने नांदेल सौ मनीषा आवेकर

By Manisha Awekar
 22


More marathi quote from Manisha Awekar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments

Similar marathi quote from Abstract