Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
डोळे सांगून...

डोळे सांगून जातात भाव मनातले अगदी सहजपणे शब्दांच्या पलीकडले सौ मनीषा आवेकर पुणे

By Manisha Awekar
 438


More marathi quote from Manisha Awekar
22 Likes   0 Comments
23 Likes   0 Comments
24 Likes   0 Comments
16 Likes   0 Comments
22 Likes   0 Comments

Similar marathi quote from Abstract