Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
चंद्र...

चंद्र नभीचा चंद्र नभीचा असे सखा रमे त्यासवे रम्य चांदण्या सृष्टी सारी आतुर होई रुप लोभस हे न्याहाळण्या सौ. सविता सचिन काळे

By Savita Kale
 64


More marathi quote from Savita Kale
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments

Similar marathi quote from Abstract