Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
आयुष्यात...

आयुष्यात सगळ्याच गोष्टी पैशाने विकत घेता येत नाही आणि ज्या गोष्टी विकत घेऊ शकत नाहीत त्या जपल्या म्हणजे आपलं आयुष्य शंभर नंबरी सुखद होत! अमोल गणपत लेंडे, ९९२२३३८४६२

By Amol Lende
 25


More marathi quote from Amol Lende
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments

Similar marathi quote from Abstract