Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
*आठवण...

*आठवण तुझी* आठवण तुझी येते तेव्हा सुन्या मैफिलीत गीत सजते जाताना नयनांत माझ्या ओल्या पाऊलखुणा ठेवते सौ. सविता सचिन काळे

By Savita Kale
 189


More marathi quote from Savita Kale
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments

Similar marathi quote from Abstract