Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Gayatri Zade

Others

3.9  

Gayatri Zade

Others

येरे येरे पावसा

येरे येरे पावसा

1 min
238


येरे येरे पावसा 

वाट पाहतो उन्हात दिवसा 

उगवले कोवळे बी जमीनीच्या पोटातून 

दोन हात वर करून 

वाट बघतेय रे तुझी 

त्याले जगवाले 

येरे येरे पावसा.......(1)

ईलुस बी ईलुसाच जीव 

उन्हाच तापमान जिवाच्या पार झालय रे आता 

चीमुन पडलय रे जमीनीवर 

जीव तुटतोय रे बळीराज्याचा माझ्या 

मोठ्या कौतीकान लावलय रे त्याला 

माऊली बाप तो कोवळ्या जीवांचा 

आस लावुनी वाट बघतोय रे तुझी 

उन्हाचे चटके लासवु नको रे भर दिवसा

येरे येरे पावसा.........(2)

तुझ्याच आशेवर अवलंब माझा 

भूईवर जिव मुके पडले दशा पाहून 

शेतकर्‌याचे डोळे रडले 

ओलतीचे डोळे आभाळाकडे बघून,

वाट बघतोय रे तुझी 

येरे येरे पावसा..........(3)

जीवांच्या वेदनेन मनही व्याकुळ झाल 

उन्हाच्या घामान शरीरही न्हाऊन गेल 

कष्टाचा घाम उतारून शरीराला थंडक दे 

कोमेजलेल्या जीवाला जगण्याच नव बळ दे 

मन ठकल विचारांनी भर दिवसा 

येरे येरे पावसा......(4)


Rate this content
Log in