Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Gayatri Zade

Others

3  

Gayatri Zade

Others

बी आणि मी

बी आणि मी

1 min
25


ओली माती त्यावर सुरेख रेषा 

बी हाताने टाकून झाकतो आहे 

ओली माती.........(1)


ओल्या मातीचा मंद मंद 

घेत सुगंध लपली आहे 

बी आणि बी त्या 

सुरेख रेषेमध्ये........(2)


काही दिवस विश्रांती घेऊन 

येईल वेष बदलून नव्याने वर 

मला बघायला येशील तू 

जणू ती मला सांगते आहे

रेषे रेषेत लपून 

बी आणि बी बसली आहे......(3)


वाऱ्याशी खेळत इथे 

मला मोठं व्हायचं आहे 

मला इथेच फळा-फुलायचं आहे 

इथेच काडी बनून कुजायचं आहे 

येशील ना मला बघायला 

जणू ती मला सांगते आहे 

रेषेत रेषेत लपून

बी आणि बी बसली आहे......(4)


Rate this content
Log in