Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Pranjal Bhanap

Others

4  

Pranjal Bhanap

Others

ती कविता..

ती कविता..

1 min
258


आज एका कवितेला काही वर्षे पूर्ण झाली

कवितेच्या ओळींनी पंचविशी गाठली

विरलेल्या पिवळट कागदावर शब्दांची पुसटशी वळणे

लांबसडक वेणीवर जसे फुलांचे माळणे

तिच्यासोबत मीही वयस्क झाले

कोपऱ्यातल्या तारखेने थोडी अस्वस्थ झाले

काळानुरूप जगण्याचे अर्थ आता बदलले

कविता मात्र तटस्थ, तिचे आधीच ठरलेले

तिच्याबरोबर मग मीच लहान व्हायचे ठरवले

शब्दांबरोबर अलगद तरंगावेसे वाटले

सहजच कवितेला समजून घ्यावे म्हटले

वयानुरूपच सारे अर्थ लावून टाकले

वयस्क झाली तरीही तिचे वय वाढले नव्हते

बालपण तिने अगदी अचूक जपले होते

मला मात्र मग कसेसेच वाटले

आपणच का बरं लहानपण हरवले?

तिचे ते निरागस मन चोरावेसे वाटले

आपणहून तिच्या प्रवाहात वाहू पाहिले

मी मात्र खूप बदलले होते

कवितेची ती मी आता अनोळखी होते

आजच्या मला शोधायचे तेव्हा मी ठरवले

हळूहळू का होईना परत लिहू लागले


चुकून एकदा मग एक काव्य स्फुरले

शब्दांच्या वळणांवर भाळले अन् पुन्हा प्रेमात पडले


Rate this content
Log in