Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Aniket Maske

Others

3  

Aniket Maske

Others

संयम

संयम

1 min
12K


लांबुनच बढाया मारणारे भेटतील तुला

काळजी वाहणारे इथे ना भेटतील तुला !


प्रामाणिक तु झटत राहशील निस्वार्थी

विचलित करण्या ध्येय...

शब्द बोचरा बोलतील तुला !


माहीत नसता सत्य कुठलेही

उगाच अडथळा आणण्या,

दळभद्रे टोकतील तुला


संयम तुझा अनमोल दागीना

काढुन घेतील नतद्रष्ट ते

पार्वती लंकेची करतील तुला...


Rate this content
Log in