Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Shobha Wagle

Others

4  

Shobha Wagle

Others

श्रावण

श्रावण

1 min
56


   

श्रावण पाऊस । दाटे हिरवळ ।

गंध दरवळ । चोहिकडे ।। १ ।।


ऊन पावसाचा । खेळ चाले छान ।

सप्त रंगी मान । नभांगणी ।।२ ।।


श्रावण महिना । सण उत्सवांचा ।

देव देवतांचा । आनंदाचा ।। ३ ।।


व्रत वैकल्यांचा । सोम शनि गुरू ।

उपवास धरू । भक्तिमार्गी ।। ४ ।


दही हंडी काला । कृष्ण सखा मेळा ।

गोविंदा सोहळा । गल्लोगल्ली ।। ५ ।।


श्रावण महिना । मंगळा गौरीचा ।

झिम्मा फुगडीचा । खेळण्याचा ।।६ ।।


श्रावण ऋतूत । वर्षाव मेघाचा ।

क्षण आनंदाचा । प्रत्येकाचा ।। ७ ।।Rate this content
Log in