Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Roshan Navghare

Romance Others

3.7  

Roshan Navghare

Romance Others

शब्द आहे माझे समजून घे तु

शब्द आहे माझे समजून घे तु

1 min
103


शब्द आहे माझे समजून घे तु..

शब्द आहे माझे मनाव की, नाही..

काही शब्द न मनलेलेच बर ना..

कारण शब्दांना पण धर असते ना..

काही शब्दनी नाती तुटतात तर काहीनी नाती जुडतात..

शब्द आहे माझे समजून घे तु..

शब्द खूप छोटे आहेत, पण समजणें खूप अवघड..

कारण शब्द आहे माझे समजून घे तु..

शब्द आहे माझे मि सांगणार पण नाही..

पण समजून घे तु..

कारण शब्द आहे तुझा साठीच  सांगायचे पण तुलाच होते..

शब्द आहे माझे समजून घे तू समजून घ्या तु ..


Rate this content
Log in