रोशन नवघरे

Others


4.0  

रोशन नवघरे

Others


झुळझुळ वारा.....

झुळझुळ वारा.....

1 min 35 1 min 35

झुळझुळ वारा येऊन गेला, मनाला आठवण देऊन गेला ..


झुळझुळ वारा येऊन गेला, मनाला भेट देऊन गेला..


झुळझुळ वारा आला व गेला पण मनात आठवण ठेऊन गेला..


झुळझुळ वारा येऊन गेला, हृदयस्पर्श आठवणी मनाच्या कोपऱ्यात ठेऊन गेला.. 


झुळझुळ वारे असेच यावे आणि आठवणी मनाला देऊन जात राहावे....


Rate this content
Log in