Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Supriya Devkar

Romance Others

3  

Supriya Devkar

Romance Others

सांग मना

सांग मना

1 min
8


सांग मना तिला हसायला 

कधी कधी गोड दिसायला 

चोरून पाहता पाहता 

माझ्यावर उगा रूसायला 

माझा खट्याळपणा सांगतो 

फुलापरी डोलायला 

तुझ्या खोलवर लपलेल्या 

भावना माझ्याशी बोलायला 

सांग मना कधी तिला नाचायला 

नको वेदनांचे काटे बोचायला 

साठवू नकोस मनात सल 

सुरवात कर स्वप्ने रचायला 


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance