Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Madhuri Jadhav

Abstract Tragedy

3  

Madhuri Jadhav

Abstract Tragedy

रूपे मनाची

रूपे मनाची

1 min
32


 कुणा ना कळे मनाचा अर्थ

 मनाशिवाय परी जगणे व्यर्थ 

कधी मनामध्ये शुद्ध भावार्थ 

तर कधी काढतसे अनेक मतितार्थ 

        

           कधी मनामध्ये उंच मनोरे 

           तर कधी पायरीचे दगडच खरे

           कधी मन नाचे मस्ती भरे 

           कधी वाटते जसे आहे तसेच बरे 


क्षणात फिनिक्स परी भरारी घेतसे 

कधी खिन्न होऊन कोपऱ्यात बसे 

कधी मनात एक अन शब्दांत एक असे 

जग हे सारे तेव्हा बेगडी भासे

      

            कधी सुटतसे मनाला हावं 

            तर कधी सूड घेण्या करी धावाधाव  

            कठीण सर्वात घेणे मनाचा ठाव 

            कमरेला सुरी अन देवा मला पाव 


कधी हे मन अतिशय प्रेमळ

क्षणापरी ते होई चंचळ

कधी मनात असे प्रचंड खळबळ 

कुणा ना सापडे स्व मनाचाही तळ


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Abstract