Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!
Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!

Juili Gholap

Others

4.0  

Juili Gholap

Others

प्रवास

प्रवास

1 min
252


ती जराशी गोंधळलेली, बावरलेली...

एकाच विचारात बुडालेली..

माझ काही चुकतंय का...

वाटेवरती पुढे पुढे जाऊ पाहताना मागे काही सुटतय का...

कळत नकळत ह्या प्रवासात काही राहून जातंय का...

डोळे पाणी भरलेले पुन्हा ह्या विचारात मग्न...

खरच काही चुकतंय का....


Rate this content
Log in