Juili Gholap

Others


4.0  

Juili Gholap

Others


प्रवास

प्रवास

1 min 212 1 min 212

ती जराशी गोंधळलेली, बावरलेली...

एकाच विचारात बुडालेली..

माझ काही चुकतंय का...

वाटेवरती पुढे पुढे जाऊ पाहताना मागे काही सुटतय का...

कळत नकळत ह्या प्रवासात काही राहून जातंय का...

डोळे पाणी भरलेले पुन्हा ह्या विचारात मग्न...

खरच काही चुकतंय का....


Rate this content
Log in