Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Juili Gholap

Others

3.0  

Juili Gholap

Others

पाऊस

पाऊस

1 min
60


कसा अल्लड बेभान

सवार होऊनी वाऱ्यावर

वर्षतो या धरणीवर

घेऊनी नवे जीवन....


भरे रंग नवे सृष्टीत

तृप्त करतो जीवांस 

घेऊन येतो नेहमीच 

नवचैतन्य जगात....


सप्तरंगाची उधळण

डोंगरांच्या पल्याङून

हिरवा शालू पांघरून 

रजत किनार लेऊन....


नटली ही सृष्टी सारी

गायी सुखाची ही गाणी

रोमरोमात भरून

आनंद आणि उल्हास....


असा हा पाऊस लाडका 

चला करू या साजरा 

हर्षूनी सरींसवे

व्रत- कैवल्यांचा वसा....


Rate this content
Log in