Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Anjana Bhandari

Romance

3  

Anjana Bhandari

Romance

प्रीत बावरी

प्रीत बावरी

1 min
355


मुरलीचे ते सूर ऐकूनी

राधेची होई प्रीत बावरी||ध्रृ||


प्रीतीच्या या धूंद वाऱ्यावरी

मृदुगंध छेडतो तुझ्यापरी

मी राधा झाली बावरी

मन वेडे झाले रे श्रीहरी

राधेची होई प्रीत बावरी||१||


मनात चांदणे लखलखताना

हरपून जाई खुलता खुलता हसताना

धुंद धुंद या श्वासातूनी भारी

छेडून जाई तव सूर मुरारी

राधेची होई प्रीत बावरी||२||


कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण

जप चाले राधेच्या अंतरी

भावमनीचा येई दाटूनी

तव प्रीतीची ही रितच न्यारी

राधेची ही प्रीत बावरी||३||


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance