Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Anjana Bhandari

Inspirational

3  

Anjana Bhandari

Inspirational

स्पर्धेसाठी कविता.. स्वप्न

स्पर्धेसाठी कविता.. स्वप्न

1 min
473


काट्यांसवे फुलतात फुले 

तशी रोज फुलते मी 

दुःखास ठेवते झाकुन 

सुखास शोधते मी 


स्वप्न जपले जे उराशी 

ते पुर्ण करतेच मी 

आशेच्या किरणावरती 

रोज नव्याने झुलते मी 


मिटता पापण्या अलगद 

डोळ्यांमध्ये स्वप्ने उतरती 

जाई जुई च्या सहवासाने 

सुगंधित होऊन जाती 


झुलते कधी वाऱ्यावरती 

कधी डुंबते पाण्यामध्ये 

राणी मीच असते 

माझ्या नशिल्या स्वप्नामध्ये 


शिल्पकार मी माझ्या 

जीवना फुलवत नेते 

श्रमाच्या हिंदोळ्यावर 

जीवन गाणे सुंदर गाते 


Rate this content
Log in