Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Anjana Bhandari

Others

3  

Anjana Bhandari

Others

प्रीत बावरी

प्रीत बावरी

1 min
444


मुरलीचे ते सूर ऐकूनी

राधेची होई प्रीत बावरी||घ्रू||


प्रीतीच्या या धूंद वार्यावरी

मृदूगंध छेडतो तुझ्यापरी

मी राधा झाली बावरी

मन वेडे झाले रे श्रीहरी

राधेची होई प्रीत बावरी ||१||


मनात चांदणे लखलखतांना

हरपून जाई खूलताखूलता हसतांना

धूंद धूंद या श्वासातूनी भारी

छेडून जाई तव सूर मुरारी

राधेची होई प्रीत बावरी||२||कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण


जप चाले राधेच्या अंतरी

भावमनीचा येई दाटूनी

तव प्रीतीची ही रितच न्यारी

राधेची ही प्रीत बावरी ||३||


Rate this content
Log in