Vasudha Naik

Others


3  

Vasudha Naik

Others


फुलपाखरू

फुलपाखरू

1 min 196 1 min 196

मी होणार फुलपाखरू

नील नभी फिरणार

साथीदारांसमवेत मजेत

इकडे तिकडे उडणार.....


रंग माझे असतील वेगवेगळे

नाजूक ठिपके पंखांवरती 

ऐटीत मिरवेन दाहीदिशातून

अलगद झोके घेईन फुलांवरती....


या फुलावरून त्या फुलावर 

झुळकन सुळकन मजेत जाईन

मुलांच्या समोर पिंगा घालीन

मुलांची मस्त मजा पण पाहीन...


मुलं येतील मला पकडायला

मी मुलांना नाही सापडणार 

पटकन हुलकावणी देईन मुलांना

मुलांच्या पुढे मीच धावणार...


Rate this content
Log in