Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Navjeet Dahale

Tragedy

4.0  

Navjeet Dahale

Tragedy

नातं

नातं

1 min
11.7K


  खूप काही हरवलय आणि मन सार एकट झालय,

       आलोय पुन्हा एका वाटेवर, 

      वाटलं नव्हत भेट होईल तुझी.

   मलाच माझी नव्याने ओळख झाली नवी.


 तुझ्या जगात तु होती, आणि माझ्या जगात मी

      बोलत गेलो, वाट सरत गेली. 

 कळलचं नाही या नवीन जगात आलो कसा मी!


 साथ तुझी अशीच ठेव, हात माझ्या हातात देऊन,  

स्पर्श हा खऱ्यापणाचा अनुभवेल तुला मिठीत घेऊन.


  माझ्या मनातली तु आणि तुझ्या मनातला मी,

   यावर जग बोलेल रोमियो जुलियेटचं जणू.

     प्रेमात काय खरं आणि काय खोटं, 

         शेवटी प्रेम हे प्रेमच जणू.


       नाही त्याला उपमा कशाची 

         नाही त्याचं मूल्यमापन.

        नाही असा शब्द कोणता, 

        जो करेल त्याची पाठराखण.


Rate this content
Log in