Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Navjeet Dahale

Others

3  

Navjeet Dahale

Others

नातं

नातं

1 min
12.1K


      खुप काही हरवलयं आणि मन सार एकट झालयं,

       आलोय पुन्हा एका वाटेवर, 

      वाटलं नव्हत भेट होईल तुझी.

   मलाच माझी नव्याने ओळख झाली नवी.


 तुझ्या जगात तु होती, आणि माझ्या जगात मी

      बोलत गेलो, वाट सरत गेली. 

 कळलचं नाही या नवीन जगात आलो कसा मी!


 साथ तुझी अशीच ठेव, हात माझ्या हातात देऊन,  

स्पर्श हा खऱ्यापणाचा अनुभवेल तुला मिठीत घेऊन.


  माझ्या मनातली तु आणि तुझ्या मनातला मी,

   यावर जग बोलेल रोमियो जुलियेटचं जणू.

     प्रेमात काय खरं आणि काय खोटं, 

         शेवटी प्रेम हे प्रेमच जणू.


       नाही त्याला उपमा कशाची 

         नाही त्याचं मूल्यमापन.

        नाही असा शब्द कोणता, 

        जो करेल त्याची पाठ राखण.


Rate this content
Log in