SNEHA NALAWADE

Others


3  

SNEHA NALAWADE

Others


नाते...

नाते...

1 min 182 1 min 182

नाते म्हणजे काय तर... 

जिथे शब्द कमी अणि विश्वास जास्त

जिथे बोलने कमी अणि डोळयात बोलने जास्त

जिथे मन न बोलता ओळखत 

जिथे आवाजा वरून आपण कसे आहोत हे ओळखत 

जिथे नजरतून बोलन होता अणि मना परंत पोहचत 

अस जर एक पण असेल ना तर तुमही नशीब वान आहात... 


Rate this content
Log in