Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

SNEHA NALAWADE

Others

3  

SNEHA NALAWADE

Others

नाते...

नाते...

1 min
210


नाते म्हणजे काय तर... 

जिथे शब्द कमी अणि विश्वास जास्त

जिथे बोलने कमी अणि डोळयात बोलने जास्त

जिथे मन न बोलता ओळखत 

जिथे आवाजा वरून आपण कसे आहोत हे ओळखत 

जिथे नजरतून बोलन होता अणि मना परंत पोहचत 

अस जर एक पण असेल ना तर तुमही नशीब वान आहात... 


Rate this content
Log in