Unveiling the Enchanting Journey of a 14-Year-Old & Discover Life's Secrets Through 'My Slice of Life'. Grab it NOW!!
Unveiling the Enchanting Journey of a 14-Year-Old & Discover Life's Secrets Through 'My Slice of Life'. Grab it NOW!!

SNEHA NALAWADE

Others

3  

SNEHA NALAWADE

Others

नाते...

नाते...

1 min
199


नाते म्हणजे काय तर... 

जिथे शब्द कमी अणि विश्वास जास्त

जिथे बोलने कमी अणि डोळयात बोलने जास्त

जिथे मन न बोलता ओळखत 

जिथे आवाजा वरून आपण कसे आहोत हे ओळखत 

जिथे नजरतून बोलन होता अणि मना परंत पोहचत 

अस जर एक पण असेल ना तर तुमही नशीब वान आहात... 


Rate this content
Log in