Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

SNEHA NALAWADE

Others

3  

SNEHA NALAWADE

Others

आपली...

आपली...

1 min
335


आयुष्य म्हणल की

खूप लोक येतात व निघून पण जातात 

त्यातली मोजकी अशी माणस असतात

जे आयुष्य भर सोबत असतात 

ज्यांचे असन आपल्यासाठी खूप मोलाच असतात

व आपण त्यांच्या शिवाय जगू शकत नाही 

अशी माणसे भेटायेला पण नशीब लागत 

ज्यांच्या सोबत आयुष्य हसत खेळत निघून जाईल... 


Rate this content
Log in