SHRIKANT PATIL

Tragedy


3  

SHRIKANT PATIL

Tragedy


मी व माझी झोळी

मी व माझी झोळी

1 min 215 1 min 215

मी व माझी झोळी 

दोघांचं खूप वर्षापासूनचं नातं आहे.

सात जन्मी तूच राहो

असं तीचं व्रत आहे

अठरा विश्वे हिंडून तिनं 

पत्रा लोखंड गोळा केली

इतभ पोटाची

तिनंच खळगी भरली

कधी उकिरड़यावरतीच रात असायची 

अंधा-या रातीला तीचीच साथ असायची

तीचं माझं नातं कधीच तुटणार नाही 

गेलो जरी सरणावरती

माझ्यावाचून मरणार नाही


Rate this content
Log in

More marathi poem from SHRIKANT PATIL

Similar marathi poem from Tragedy