Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!
Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!

SHRIKANT PATIL

Tragedy

3  

SHRIKANT PATIL

Tragedy

मी व माझी झोळी

मी व माझी झोळी

1 min
245


मी व माझी झोळी 

दोघांचं खूप वर्षापासूनचं नातं आहे.

सात जन्मी तूच राहो

असं तीचं व्रत आहे

अठरा विश्वे हिंडून तिनं 

पत्रा लोखंड गोळा केली

इतभ पोटाची

तिनंच खळगी भरली

कधी उकिरड़यावरतीच रात असायची 

अंधा-या रातीला तीचीच साथ असायची

तीचं माझं नातं कधीच तुटणार नाही 

गेलो जरी सरणावरती

माझ्यावाचून मरणार नाही


Rate this content
Log in

More marathi poem from SHRIKANT PATIL

Similar marathi poem from Tragedy