Pritee Patil

Others


3  

Pritee Patil

Others


काय म्हणतील जनी

काय म्हणतील जनी

1 min 1 1 min 1

हसून पाहिले गाली 

ओठी लावली लाली

भीति ही वाटते मनी

काय म्हणतिल जनी


ओठांवर येता गाणी 

बघी डोळे वटारूनी 

धाक मज वाटे मनी 

काय म्हणतिल जनी


वाटते फिरावे रानी

रात्री बघावी चांदनी

थरकाप उड़े मनी

काय म्हणतिल जनी


मनाविरुद्ध वागले

विसरले हे जगणे

व्यर्थ विचार हे मनी

काय म्हणतिल जनी


Rate this content
Log in