Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Pritee Patil

Tragedy

3  

Pritee Patil

Tragedy

अस्तित्व

अस्तित्व

1 min
102


तीच आहे मी

का हरवलीय कुठे

भूतकाळाच्या पानात

काळवटलीय कुठे


माझ्यातच मला

मी शोधते पुन्हा

बदलते अर्थ सारे

'का' चे उत्तर शोधते पुन्हा


दोष देते स्वतःला 

काय चूक माझी

मी ही आहे माणूस

हाडामासाची


राग लोभ प्रेम

मला ही आहेत भावना

गुणांचा बनवून पुतळा

जाळू नका माझ्या मना


संयमाची माझ्या

किती घेणार परीक्षा

अंत नको त्याचा

मी मागते दिक्षा


दुसऱ्याच्या पंखाखाली

किती वेळ राहणार तू

सावलीखाली त्याच्या

किती सोसणार तू


कवडसे उन्हाचे होतील तिरके

मध्यान्हाला भेटतील उने

उनसावलीच्या खेळामध्ये

किती सोशाशील एकटे


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Tragedy