Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Nirmala Bhaiwal

Tragedy

4.1  

Nirmala Bhaiwal

Tragedy

गरिबीच्या वणव्यात

गरिबीच्या वणव्यात

1 min
258


गरिबीच्या वणव्यात

बालपण करपून गेलं

किशोर वय कोणाच्या तरी

दावणीला बांधल्या गेलं


तरुणपण पोरांना

खेळवण्यात आणि

त्यांच्या संगोपनात गेलं

यामध्ये मी कधी

तरुण होते हेच

विसरून गेले


आता साठीनंतर

त्याची जाणीव

तीव्रतेने होतेय

गेलेले दिवस परत

आणता येत नाहीत


हेच सत्य आता

समजून घ्यायचं असतं

अन् त्याचं दु:खही

करीत बसायचं नसतं कधीच


Rate this content
Log in