Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Nirmala Bhaiwal

Others

4.0  

Nirmala Bhaiwal

Others

आले आभाळ भरून

आले आभाळ भरून

1 min
45


आले आभाळ भरून

पण पाऊस पडेना

निसर्गाचे हे अजब

कोडे उलगडेना


का रे रुसला पावसा

काय तुला रे जाहले

वाट पाहुनी पाहुनी

डोळे भरुनिया आले


वाट तुझी पाहतांना

जीव होई कासावीस

तू यावास म्हणुनी

केले नवस सायास


आता बरस बरस

दया दाखव रे जरा

आनंदाने करू दे रे

आम्हा दिवाळी दसरा


Rate this content
Log in