Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Aniket Maske

Others

4.3  

Aniket Maske

Others

गाव (हायकु)

गाव (हायकु)

1 min
11.4K


चंद्र लपला

आकाशी मित्र आला

सुर्योदय झाला १


किलबिलाट

नभी विहारे पक्षी

सुरेख नक्षी २


ओवी गाताना

माय दिसते माझी

सोबती आजी ३


पावा वाजतो

दारी कृष्ण मुरारी

दान मागतो ४


गावची माती

आठव होता तिचा

जडते प्रिती ५Rate this content
Log in