Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Anusaya Kathi

Others

4.3  

Anusaya Kathi

Others

दरवेळी लिहायचे राहूनच जाते....

दरवेळी लिहायचे राहूनच जाते....

1 min
84


दरवेळी लिहायचे राहूनच जाते

मनात शब्दांची धांदल उडते 

शब्दांतून विचारांना कलाटणी मिळते 

मुक्त विचाराचे स्वातंत्र्य असते 

पण ,

लोक काय म्हणतील?

या विचाराने ते दडते 

म्हणून दरवेळी मनातले लिहायचे राहूनच जाते .


Rate this content
Log in