Neha and Saanvi Bhave

Others


3  

Neha and Saanvi Bhave

Others


दीप चैतन्याचा

दीप चैतन्याचा

1 min 30 1 min 30

कोमेजले मन

झाकोळले स्वप्न

दावुनी आधाराची वाट

दीप लावू चैतन्याचा.


होते जीवांची आबाळ

खाण्यानसे भाकर

देऊनी मदतीचा हात

दीप लावू चैतन्याचा.


लढणारे सर्व हात

न थांबती कदापी

भाव अर्पून कृतज्ञतेचा

दीप लावू चैतन्याचा.


एकठायी बसण्याची

कला नसे अवगत

आदर करूनी संयमाचा

दीप लावू चैतन्याचा.


बदल घडवुनी स्वत:मध्ये

धरली तंत्रज्ञानाची कास

वंदन करूनी गुरूजनांस

दीप लावू चैतन्याचा.


एक शब्द आपुलकीचा

देई मनास उभारी

माणुसकीचे भान ठेवूनी

दीप लावू चैतन्याचा.


रोगाचे करण्या उच्चाटन

अंगात देई रे बळ

प्रार्थना करूनी प्रभूस

दीप लावू चैतन्याचा.


Rate this content
Log in