Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.
Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.

Neha and Saanvi Bhave

Others


3  

Neha and Saanvi Bhave

Others


पाऊस पहिला वहिला

पाऊस पहिला वहिला

1 min 44 1 min 44

पाऊस मृगाचा पहिला, दाटुन नभी आला

अलवार वारयासंगे, सर सुखाची घेऊन आला

पाऊस पहिला वहिला मनास मोहून गेला.

धरतीला आलिंगन द्याया, अधीर तो झाला,

गंधीत आोल्या मातीला, आसमंती दरवळुन गेला,

पाऊस पहिला वहिला मनास मोहून गेला.

बेधुंद पाऊस धारा, संगे रिमझिम सरींची शृंखला,

चराचर सृष्टीने ल्याली, नवचैतन्याची मेखला,

पाऊस पहिला वहिला मनास मोहून गेला.

धरती रानोमाळी सजली, नेसुनी हिरवाकंच शेला,

रंगीबेरंगी फुलांच्या, घालुनी गळ्यात माळा,

पाऊस पहिला वहिला मनास मोहून गेला.

ऊन पाऊस, श्रावणसरींचा खेळ सुरू झाला,

सणवार, व्रतवैकल्यांचा, मनी उत्साह उधाणला,

पाऊस पहिला वहिला मनास मोहून गेला


Rate this content
Log in