Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Neha and Saanvi Bhave

Others

3  

Neha and Saanvi Bhave

Others

झोपाळा

झोपाळा

1 min
28


या झोपाळ्याने मायेचे अंगाई गीत आकारले,

आई, बाबा बोबडे बोल तुझ्यासोबत साकारले


या झोपाळ्यावर झुलताना बालपण गेले सरूनी,

खेळ गंमती-जंमतींचा भरून घ्याव्या आठवणी


हा झोपाळा झुलतो पुढे नी मागे,

सुख, दुःखाची, मन बुद्धीची जोड असेही सांगे


हा झोपाळा, हा हिंदोळा उंच आकाशी झुलतो,

मधुर स्वप्नांचा मनी मोगरा फुलतो


मन आपुले झोपाळ्यासंगे इथे तिथे बागडे,

या झोपाळी झुलताना द्विधा मनाची खुण उलगडे


जरा विसावा या हिंदोळ्यावर, जणू आनंदाचा सोहळा,

या झोपाळी झुलताना मज दिसे कृष्ण सावळा


Rate this content
Log in