Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Rama Khatavkar

Others

4  

Rama Khatavkar

Others

चांदण्यातले गूज

चांदण्यातले गूज

1 min
438


सांगशील माय, तू जरा 

तारका तुझी दिसे मला जरा

मी नभात पाहते तुला

काय तूहि पाहते मला?


मी खरेच काल ऐकले.

चांदण्यात गूज हालले.

कोण ते ? परी न देखले

काय तूच सांग बोलले?


माय आज मी अशांत गे

का तुलाच आठवीत गे

तू कुशीत घे मला जरा

थोडक्यात सावरेन गे.


जाण माय, तूच अंतरी.

मी तरीच शोक का करू ?

तूच सांगतेस, ते खरे.

मीच माय मीच लेकरू.


Rate this content
Log in