Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

अंजली (Anjali) बुटले (Butley)

Others

4.3  

अंजली (Anjali) बुटले (Butley)

Others

बदलता काळ

बदलता काळ

1 min
11.8K


काय बदलतंय

काळ बदलतो


संवादाची साधने

आकार विकार


गरज तुझी

ये माझ्यापाशी


आता फिरतो

तुला घेऊनी


संवाद साधतो

चुटशी सरशी


जगाच्या कानाकोपऱ्यातील

ओळखी-अनोळखी लोकांशी


देशी विदेशी

जागतिकीकरणा हाती


आसुसतो आता

थेट संवाद साधण्या


मिळाला वेळ

मनाशी संवादे


शांतता शोध

सतत चाले


Rate this content
Log in