Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Vasudha Naik

Others

3  

Vasudha Naik

Others

आभाळ भरलंया

आभाळ भरलंया

1 min
90


अंगणी आभाळ येते

घेऊनी पाऊसधारा

शिंपूनी जातो वसुधेवर

कृष्णमेघांचा फवारा...


मयुर खुलवितो पिसारा

आनंदाने नृत्य करतो

पावसाची मजा घ्यायला

आपले पंख पसरतो...


वृक्षवल्लरी चिंब 

भिजती पावसाने

पानोपानी बहरतात 

धूंद फुले हर्षाने...


पाखरांचे गुज मनीचे

जलसा चालला जणू

इंद्रधनूच्या सप्तरंगात

हिंदोळ्याचा वेणू...


थांबला भासे जणू काळ

या सुंदर, स्वच्छ अंगणी

भविष्याच्या गर्भात सारे

नृत्य करतात नभांगणी...


Rate this content
Log in