Vasudha Naik

Others


3  

Vasudha Naik

Others


आभाळ भरलंया

आभाळ भरलंया

1 min 13 1 min 13

अंगणी आभाळ येते

घेऊनी पाऊसधारा

शिंपूनी जातो वसुधेवर

कृष्णमेघांचा फवारा...


मयुर खुलवितो पिसारा

आनंदाने नृत्य करतो

पावसाची मजा घ्यायला

आपले पंख पसरतो...


वृक्षवल्लरी चिंब 

भिजती पावसाने

पानोपानी बहरतात 

धूंद फुले हर्षाने...


पाखरांचे गुज मनीचे

जलसा चालला जणू

इंद्रधनूच्या सप्तरंगात

हिंदोळ्याचा वेणू...


थांबला भासे जणू काळ

या सुंदर, स्वच्छ अंगणी

भविष्याच्या गर्भात सारे

नृत्य करतात नभांगणी...


Rate this content
Log in