Harsha dalwadi

Others

3  

Harsha dalwadi

Others

સંદેશો માઇક્રોફિક્શન

સંદેશો માઇક્રોફિક્શન

1 min
12K


પોપટકાકા મેં મારી ટપાલ મોકલી હતી પણ હજુ સુધી એનો પ્રત્યુતર નથી આવ્યો.

પોપટકાકા: નિરાલી દીકરી તું આજના સમયમાં ટપાલ લખવામાં માને છે ?

નિરાલી:હા કાકા એમાં ખોટું પણ શું છે ? ટપાલમાં લખેલું જયારે વાંચીને આનંદ મળે છે એનો તો કોઈ જવાબ જ નથી.

પોપટકાકા:સારું પરંતુ એ તો કહે કે તે ટપાલ કોને લખી છે ?

નિરાલી: તમને ખબર નથી. હું તો ટપાલ કોને લખું છું !

પોપટકાકા: અરે હા ખબર છે આ લે એમની સાથે વાત જ કરી લે બેટા.

નિરાલી: મમ્મી પપ્પા તમે બન્ને મને તેડવા ક્યારે આવવાના ? હું તમારી રાહ જોઈ રહી છું અને ફોન કટ થઈ ગયો.


Rate this content
Log in