KRUPA SHAMARIYA

Others


3  

KRUPA SHAMARIYA

Others


પાનખરની ઋતુમાં

પાનખરની ઋતુમાં

1 min 303 1 min 303

આજે એક અજીબ ઉદાસી છવાઈ ગઈ. પાનખરની ઋતુમાં એક લટાર મારી આવી આજે બગીચામાં. કુદરતે મારા માટે જાણે પાનખરના સોનેરી ખરેલા પર્ણોની જાજમ બિછાવી હતી. આ સોનેરી પર્ણોની જાજમ મારા અસ્તિત્વનો ખૂબજ સંતોષ ભરેલો હિસ્સો છે. જે મને ખુબજ ખુશી અને આનંદનો અહેસાસ આપે છે. હું સંતુષ્ટ છું મારી આ પાનખર સાથેની સોનેરી પર્ણો સમી જિંદગીમાં.


લીલા પાંદડાઓને આજ, 

પાનખરના સ્મરણો સતાવે, 


આંખોના અશ્રુઓને આજ, 

વિરહના પરપોટા રડાવે, 


વરસાદી પોરાં ને આજ, 

સૂકું રણ અશ્રુઓથી ભીંજવે. 


Rate this content
Log in