Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Amrutlalspandan

Abstract

3  

Amrutlalspandan

Abstract

રમૂજની પળો

રમૂજની પળો

1 min
41


જીવન ઝરણાં, નદી અને સાગરનું નામ છે,

ખાલી સાગર જ હોવાનું અહીં શું કામ છે ? 


ગરમીને ઠંડકની જરૂર છે એમ ઠંડકને ગરમીની,

સતત વરસતા વરસાદનું અહીં શું કામ છે ? 


ધરતી, આકાશ અને પાતાળ કેમ ગંભીર આટલી,

રમુજી હવાનું મહત્વનું નહીં અહીં શું કામ છે ? 


જીવ-જગત દુનિયામાં મરણનું નહીં કોઈ મહત્વ,

રમૂજી યુવાનીનું નહીં કાંઈ અહીં શું કામ છે ? 


ફૂલ, પંખી ને પતંગિયાંઓ ગાતા ગીતો ખુશીનાં,

હસતાં-રમતાં રહેવું ના પૂછો અહીં શું કામ છે? 


Rate this content
Log in

Similar gujarati poem from Abstract