Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

ચૈતન્ય જોષી

Others

4  

ચૈતન્ય જોષી

Others

રાખજો

રાખજો

1 min
39


ચાના બહાને એકાદ મુલાકાત રાખજો.

છો સ્નેહી તો પછી મારી વાત રાખજો.


મળી લઈએ છીએ આજે તો સલામત,

સ્વપ્નમાં શકું આવી એવી રાત રાખજો.


ભેળા થવાની ને રહેવાની એક મઝા છે,

ભીતરમાં એકાદ અમારી ભાત રાખજો.


મિલાવ્યો હાથ તો સાથ નહીં છોડીએ,

ઊભા રહેશું પડખે હો નિરાંત રાખજો.


આજમાં સમાવી દઈએ કાલ આવતી,

વર્તમાન વધાવી અરુણું પ્રભાત રાખજો.


Rate this content
Log in