Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF
Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF

Goswami Bharat

Others


2  

Goswami Bharat

Others


નવો જન્મ

નવો જન્મ

1 min 49 1 min 49

મારા જન્મની સાથે જ,

થયો છે તારો પણ નવો જન્મ

"હું"  નવજાત તારો,

ને "તું"સ્ત્રીમાંથી

બની ગઈ છે, માતા.


Rate this content
Log in