Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Burhan kadiyani .

Tragedy

2  

Burhan kadiyani .

Tragedy

મૃત્યુને માન

મૃત્યુને માન

1 min
447


જીવનની તો કદર ના કરી શક્યો.

મૃત્યુને માનના જામ પાઈશ!


હા, જે કંઈ બચ્યું છે બાકી હૃદયમાં, 

એ સઘળું મૃત્યુને આપતો જાઈશ!


Rate this content
Log in