Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Bharat Thacker

Inspirational

3  

Bharat Thacker

Inspirational

માપનો વ્યાપ

માપનો વ્યાપ

1 min
11.8K


વાનગીઓને સ્વાદિષ્ટ બનાવવામાં છે અલગ અલગ મસાલાઓનો પ્રતાપ,

મસાલાના આગવા ગુણ પ્રમાણે હોવું જોઇએ ચમચી દીઠ માપ,


મસાલાઓ છે આપણા જીવનના અલગ અલગ વસ્તુઓના પ્રતિક,

માપસર અને માફકસર હોવો જોઇએ દરેક વસ્તુઓનો વ્યાપ.


Rate this content
Log in