Independence Day Book Fair - 75% flat discount all physical books and all E-books for free! Use coupon code "FREE75". Click here
Independence Day Book Fair - 75% flat discount all physical books and all E-books for free! Use coupon code "FREE75". Click here

RIYAZ MIR 'AJVAS'

Others


3  

RIYAZ MIR 'AJVAS'

Others


હોવી જોઈએ

હોવી જોઈએ

1 min 12K 1 min 12K

ઉત્સાહથી ભરેલી એક ડગર હોવી જોઇએ! 

ભય વિનાની એકાદ સફર હોવી જોઇએ !


પડકાર આવે પળે- પળ જીવનમાં !

એણે જીરવવાની ઇચ્છાઓ તત્પર હોવી જોઇએ !


સરળ નથી હોતી મંઝિલ પામવી !

હારની પણ જીવનમાં અસર હોવી જોઇએ 


દિશા ચોક્કસ હોવી જરૂરી "અજવાસ " જીવનમાં !

નકશાની તો ખબર હોવી જ જોઇએ.


Rate this content
Log in