Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Amrutlalspandan

Inspirational

4.3  

Amrutlalspandan

Inspirational

ગુરૂ વંદના

ગુરૂ વંદના

1 min
300


કરે છે જીવન જે પ્રકાશમય અન્યનું છે એ ગુરૂ, 

પોતાને રાખી લઘુ પણ કરે કોઇનું જીવન એ ગુરૂ,


ઉડાં અંધકારમાંથી પરમ પ્રકાશની ગતિ કરાવે ગુરૂ,

પોતાના શુદ્ધ આચરણથી કરાવે પ્રતીતિ છે એ ગુરૂ,


સતત જ્ઞાન વર્ધન , શિસ્તનું કરાવે પાલન છે એ ગુરૂ, 

વાણી, વિચાર ને વતૅનમાં એકરસ હોય છે એ ગુરૂ,\

 

ઝેર જઞતના જીરવી કરાવે 'અમૃત'પાન છે એ ગુરૂ, 

ઉતમ માનવનું ઉચ્ચ આદૅશ લક્ષ્ય જેનું છે એ ગુરૂ.  


Rate this content
Log in