@wqb6j2px

Nilam Ghadge
Literary Colonel
AUTHOR OF THE YEAR 2019 - NOMINEE

18
Posts
193
Followers
0
Following

मला लिहायची आवड आहे. मनात साचलेलं शब्दात उतरवलं कि समाधान मिळत. मी माझं माझ्या साठी मला सुचलेलं ,रचलेलं लिहते.इतरांना ते आवडल तर तेवढच अजून लिहायला हुरूप येतो.नाही आवडल तरी काही हरकत नसते.शेवटी आपण आपल्यासाठी लिहावं अगदी गुंतून लिहावं बस❤️

Share with friends
Earned badges
See all

Feed

Library

Write

Notification
Profile