கடவுள் தற்கொலை கடவுளின் தற்கொலை உயிர் கொடுமை யானை வருத்தம் உணர்ச்சி குற்றவாளி பாதிக்கப்பட்டவர் குற்றம் பாலியில் தொல்லை தண்டனைகள் கடுமையாக்க வேண்டும் anger curse abuse பெண் பாலியல் கற்பழிப்பு

Tamil Crime Poems