Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
✿ ସମୁଦ୍ର ✿
✿ ସମୁଦ୍ର ✿
★★★★★

© Amiya Bej

Others

1 Minutes   7.3K    8


Content Ranking

✿ ସମୁଦ୍ର ✿

ଶୁଣିଥିଲି -

ସମୁଦ୍ର ଯାହା ନିଏ, ଫେରାଇ ଦିଏ ।

ତୁମେ ଗଣି ଥିବା ଉଚ୍ଛନ୍ନ ଲହଡି 
ହେଉ କି'ଦୂର ଦିଗ୍-ବଳୟ ପାଖେ 
ଛାଡ଼ି ଆସିଥିବା ତୁମ ମନଡଂଗା,ସୁଧ ସହ ସେ ଲେଉଟାଇ ଦିଏ !

ଫେରାଏ ତ ସେସବୁଙ୍କୁ ବି -ପୋତି ଦେଇଥିବା ହଜିଲା ଅତୀତ ,ଆଉ ଭାସିଯାଇଥିବା ଆଶା ଅସୁମାରୀ ।

ଯାହା ଶୁଣିଥିଲି ଠିକ୍ -ସମୁଦ୍ର ମନେରଖି ସବୁକିଛି ଫେରାଇଦିଏ.......।

ଦେଖୁନ-

( ସେଇ କାଳୁ ନୋଳିଆ, ତା' ଆଇଁଷିଆ ଡ଼ଂଗା,
ଲେମନଟି , ଝାଲ୍ ମୁଢି , ପେଟୁଆ ପଇଡ଼,
ବମ୍ବେଇ ଲଡୁ, ହରରଂଗୀ ବେଲୁନ,
ଅସଲି ମୋତି କହି ବିକୁଥିବା ନକଲି ମଣିଷ ,
ଦେଶୀ କାକୁଡ଼ି , ଗୁଟୁଖା ବିକା ମାଳ ବୁଢୀ ,
... ... ...
ଶୁଖିଲାରେ ଥାଇ , ଲୋଭିଲା ପଂହରା ଆଖିସବୁ )

ଆଦି ସେଇମିତି ଥାଏ ଫି'ଦିନ ,ତୁମ ଯିବାଯାଏଁ !!!

✿ ଅମିୟ ବେଜ୍ ✿

✿ ସମୁଦ୍ର ✿

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..