Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ମୋ ଝର୍କାରୁ ଆକାଶ
ମୋ ଝର୍କାରୁ ଆକାଶ
★★★★★

© Bidyutprabha Gantayat

Others

1 Minutes   6.2K    5


Content Ranking

 ମୋ ଝର୍କାରୁ ଆକାଶ

ମେଘନୀଳ ଫ୍ରକ୍ ପିନ୍ଧା

ସ୍କୁଲ ଝିଅଟିଏ।

ଚଂଚଳ ପାଦରେ ଚାଲେ

ଆଖି ଭରା ସ୍ବପ୍ନ ନେଇ

ପାଦ ପ୍ରଦୀପରେ ଆଲୋକିତ

ରଙ୍ଗମଂଚର

ଆଲୁଅରେ ସ୍ନାନ ରଚେ।

ଝର୍କାର ଆକାଶକୁ ତୂଳୀ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଲେ

ସୁନ୍ଦର ଛବି ଆଙ୍କି ହୁଏ

ବିଷର୍ଣ୍ଣ କୋଠରୀର

ନିଶବ୍ଦ ଚୌହଦୀରେ

ସୁନ୍ଦର ପଙ୍କ୍ତିଟିଏ ଛାଏଁ ଆସି

କାନ୍ଥରେ ଝୁଲିଯାଏ।

ବେଳେ ବେଳେ

କେଉଁ ଏକ ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନା ବେଳେ

ଝର୍କା ଦେଇ ଚେନାଏ ଆକାଶ

ଦମକାଏ ପବନ ପିଠିରେ

ଘରସାରା ବିଞ୍ଚି ହୋଇପଡେ।

ଧୂଳି ଝାଡି ଆଲବମ

ଖେଳାଇ କହେ

ଏଇ ନିଅ ତୁମ ଫଟୋ

ଫୁଲଦାନୀର ହସକୁରୀ ଫୁଲଟିଏ ଚୁପ୍ ଚାପ୍ ହସୁଥାଏ।

ଡ଼ ବିଦ୍ୟୁତପ୍ରଭା ଗନ୍ତାୟତ

ଫ୍ରକ୍ ପିନ୍ଧା ଆଖି ଭରା ସ୍ବପ୍ନ ବିଷର୍ଣ୍ଣ କୋଠରୀ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..